Confirmed Squad Players for 2020

 

Player Photos - Courtesy of CLB BÓNG ĐÁ TP.HCM Offical Facebook page 

NOTE : Player stats are as per available data and may change if inaccuracies are discovered

1 Nguyễn Thanh Thắng.jpg
6 Seo Yong-duk.jpg
2 Ngô Tùng Quốc.jpg
7 Sầm Ngọc Đức.jpg
11 Nguyễn Xuân Nam.jpg
17 Nguyễn Trung Thành.jpg
26 Nguyễn Sơn Hải.jpg
71 Nguyễn Công Thành.jpg
12 Lê Đức Lương.jpg
18 Vũ Quang Nam.jpg
28 Phạm Công Hiển.jpg
81 Vũ Anh Tuấn.jpg
3 Tiêu Exal.jpg
8 Trần Thanh Bình.jpg
14 Đỗ Văn Thuận.jpg
19 Lê Văn Sơn.jpg
35 Bùi Tiến Dũng.jpg
88 Alex De Lima.jpg
4 Nguyễn Tăng Tiến.jpg
9 Ngô Hoàng Thịnh.jpg
15 Nguyễn Hữu Tuấn.jpg
20 Vũ Ngọc Thịnh.jpg
39 Phạm Văn Thành.jpg
99 Amido Baldé.jpg
5 Ngô Viết Phú.jpg
10 Trần Phi Sơn.jpg
16 Võ Huy Toàn.jpg
21 Nguyễn Công Phượng.jpg
44 Papé Abdoulaye Diakité.jpg

©2018 by Darren Smale