2019 V League 1 Fixtures / Results.

24th February 2019

19:00

SVĐ Thống Nhất

1-0

1st March 2019

17:00

SVĐ Pleiku

1-2

5th March 2019

19:00

SVĐ Thống Nhất

2-0

31st March 2019

17:30

SVĐ PVF

1-2

6th April 2019

19:00

SVĐ Thống Nhất

0-0

12th April 2019

17:00

SVĐ Gò Đậu

2-3

20th April 2019

19:00

SVĐ Thống Nhất

2-0

27th April 2019

19:00

SVĐ Hàng Đẫy

1-0

6th May 2019

17:00

SVĐ 19 tháng 8 

1-2

11th May 2019

19:00

SVĐ Thống Nhất

1-1

17th May 2019

18:00

SVĐ Cửa Ông

1-2

25th May 2019

19:00

SVĐ Thống Nhất

2-1

30th May 2019

17:00

SVĐ Hòa Xuân

2-0

15th June 2019

19:00

SVĐ Thống Nhất

0-0

28th June 2019

19:00

SVĐ Hàng Đẫy

3-3

Pens 3-4

3rd July 2019

17:00

SVĐ Lạch Tray

0-0

Pens 3-5

7th July 2019

19:00

SVĐ Hàng Đẫy

1-0

12th July 2019

19:00

SVĐ Thống Nhất

2-0

17th July 2019

17:00

SVĐ Bà Rịa

3-2

21st July 2019

18:00

SVĐ Thanh Hóa

3-3

26th July 2019

19:00

SVĐ Thống Nhất

2-2

4th August 2019

19:00

SVĐ Thống Nhất

1-2

10th August 2019

17:00

SVĐ Tam Kỳ

2-0

17th August 2019

19:00

SVĐ Thống Nhất

3-1

25th August 2019

17:00

SVĐ Vinh

1-2

15th September 2019

17:00

SVĐ Thiên Trường

1-1

20th September 2019

19:00

SVĐ Thống Nhất

4-1

19th October 2019

17:00

SVĐ Thống Nhất

1-2

23rd October 2019

17:00

SVĐ Lạch Tray

1-2

27th October 2019

19:00

SVĐ Hàng Đẫy

3-0

Bamboo Airways National Cup Semi Final

©2018 by Darren Smale