Nam Định FC

Name of Ground : Sân vận động Thiên Trường

Capacity              : 20,000 (18,000 seats)

Address                : Vị Hoàng, TP. Nam Định, Nam Định  Website                : www.facebook.com/namdinhvleague/

How to Get Here

©2018 by Darren Smale