Name of Ground : Sân vận động Thống Nhất

Capacity              : 25,000 (all seats)

Address                : 138 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

How to Get Here

©2018 by Darren Smale