Sanna Khánh Hòa BVN

Name of Ground : Sân vận động 19 tháng 8

Capacity              : 11,000 (4,100 seats)

Address                : 19 tháng 8, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

How to Get Here

©2018 by Darren Smale