Name of Ground : Sân vận động Cẩm Phả

Capacity              : 15,000 (all seats)

Address                : 109 Võ Huy Tâm, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam

How to Get Here

©2018 by Darren Smale