Transfer News - Who is in.  Who is out and media rumours.

The end of the 2019 Season has seen a number of player movements, both in, out and imaginary.  Keep checking back here for regular updates and all your transfer news and speculation.

Current Confirmed Position

Joining City

 • Nguyễn Xuân Nam (Phố Hiến)

 • Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng)

 • Lê Văn Sơn (HAGL)

 • Lê Đức Lương (HAGL)

 • Coach Javier Lurueña Lobo ( Fuenlabrada )

 • Goal Keeper Coach Trần Minh Quang

 • Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa FC)

 • Nguyễn Công Phượng (Loan) (HAGL)

 • Papé Abdoulaye Diakité (Tampa Bay Rowdies)

 • Tiêu Exal (Young HCMC)

 • Nguyễn Trung Thành (Young HCMC)

 • Ngô Viết Phú (SHB Đà Nẵng)

 • Viktor Prodell (Örebro)

 • Amido Baldé (PSM Makassar)

Departing City

 • Epassi Ewonde (Thanh Hóa)

 • Victor Mansaray (Thanh Hóa)

 • Ismahil Akinade (SHB Đà Nẵng)

 • Huỳnh Kesley

 • Đặng Quang Huy

 • Võ Út Cường (Khánh Hòa)

 • Lê Hoàng Thiên

 • Nguyễn Thanh Diệp (Thanh Hóa)

 • Quế Ngọc Mạnh (BRVT) loan

 • Đào Quốc Gia (BRVT) loan

 • Nguyễn Thanh Phú (BRVT) loan

 • A Sân

 • Nguyễn Minh Trung (Sài Gòn FC)

 • Huỳnh Văn Thanh

©2018 by Darren Smale